ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

«Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς Πατερικὲς ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», τόμος 10ος

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF:

ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

-