-

Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας και στην Ιερά Μονή Μέγα Σπηλαίου

-