-

Θεία Λειτουργία – Αρτοκλασία προς τιμή του Αγίου Τιμοθέου Επισκόπου Ευρίπου

-