-

Δ΄Στάση των Χαιρετισμών

dxairetismoi1

 

dxairetismoi2

dxairetismoi4

-