-

Β΄Στάση των Χαιρετισμών

bxairetismoi6

 

bxairetismoi4

-